The Tactile

January 6 - February 19, 2017
Godsbanen

Udstillingen The Tactile undersøger samtidskunstens store fokus på haptiske og taktile materialermaterialer med en helt særlig sanselig appel. Værkerne i denne udstilling taler alle direkte til beskuerens sanser gennem en stor stoflighed; synssansen aktiverer de resterende sanser, og man kan næsten mærke de forskellige teksturer, overflader og rumligheder.    

Gennem en række værker, der alle rummer en stor grad af taktilitet, undersøger udstillingen The Tactile hvordan samtidskunsten bruger og eksperimenterer med materialer og derigennem muliggør en særlig sanselig erfaring eller oplevelse. Værkerne forholder sig alle til materialitet på en nytænkende og særlig sanselig måde, og derigennem vækkes og aktiveres beskuerens krop og sanser, gennem udstillingens forskelligartede værker. 

Fernisering: januar 6, 17.00-19.00
Artist Talk, Hanne G: januar 26, 18.00-19.00

Kurateret med Nana Bendix Hansen.
 

The Tactile explores the use of haptic art materials; materials that have a special sensory appeal. The visual artworks featured in this exhibition share a great tactility that activates the senses, inviting viewers to experience different textures, surfaces and spatialities through sight.

Featured artists push the boundaries of traditional materials such as paint, ceramics, paper and video to evoke a sense of touch, exploring the potential of media to create haptic viewing experiences. These highly gestural works trace the touch of the artist and similarly invite an active and physical viewership.

Opening Reception: January 6, 5-7pm
Artist Talk, Hanne G: January 26, 6-7pm

Curated with Nana Bendix Hansen.

 

Artists

Line Busch

Line Busch

Line Busch arbejder med interaktionen mellem beskuer og værk. I hendes seneste serier af værker bearbejder hun det rå lærred med parallelle snit og snoninger, som afslører et underliggende lag maling eller iriserende materiale. Dette skaber et tredimensionelt og dynamisk udtryk som skifter karakter afhængigt af hvilken vinkel værket opleves fra, og som derigennem opfordrer beskueren til at bevæge sig og interagere med værket. Line er uddannet fra Aarhus Kunstakademi og bor og arbejder i København.

Line Busch works with the interaction between the viewer and the work. In her latest series of works she processes raw canvases with parallel cuts and twists that reveal an underlying layer of paint or iridescent material. This creates a three-dimensional and dynamic expression that changes character depending on the angle the work is experienced from and thereby encourages the viewer to move and interact with the work. Line graduated from the Aarhus Art Academy and lives and works in Copenhagen.

                                                                   www.linebusch.dk


Alysha Creighton

Alysha Creighton

Alysha Creighton er en intermedia kunstner med base i Vancouver, Canada. Hun har en BA i billedkunst fra Trinity Western University og en MFA i Tegning og Intermedia fra University of Alberta. Hendes performance-baserede praksis trækker på hendes baggrund i dans og bevægelse, og hun udforsker øjeblikke af fysiske, sociale og psykologiske spændinger mellem mennesker gennem tegning, fotografi og video. De seneste projekter omfatter hendes stedspecifikke projekt Waiting Room på Bleeding Heart Art Space, hendes soloudstilling Proximities på Art Gallery of St. Albert, og en videoinstallation som en del af 2013 Alberta Biennalen. Hun er i øjeblikket underviser i tegning på Trinity Western University.

Alysha Creighton is an intermedia artist based in Vancouver, Canada. She holds a BA in Visual Art from Trinity Western University and an MFA in Drawing and Intermedia from the University of Alberta. Her performance-based practice draws on her background in dance and movement, exploring moments of physical, social and psychological tension between people though drawing, photography and video. Recent projects include her site-specific project Waiting Room at the Bleeding Heart Art Space, her solo exhibition Proximities at the Art Gallery of St. Albert, and a video installation as part of the 2013 Alberta Biennial. She is currently teaching drawing at Trinity Western University. 

alyshacreighton.com
Rethinking MATTER guest blog post


Hanne G

Hanne G

Hanne G repræsenterer en nyskabende og eksperimenterende attitude indenfor det tekstile kunst-område. Hun skaber værker, hvis udtryk fremstår både rationelle og irrationelle, naturvidenskabelige og my(s)tiske. Ved at udviske grænsen mellem maleri og skulptur opnår hun med de her udstillede værker en dragende, overraskende, og sensuel virkning. Hanne G er oprindelig uddannet grafisk designer fra Kunstakademiets Arkitektskole I København men har de sidste 10 år primært arbejdet med tekstilkunst. Medlem af BKF (Billedkunstnernes Forbund) siden 2006.

Hanne G represents an innovative and experimental attitude in the textile arts. She creates works whose expression is both rational and irrational, scientific and mystic. By blurring the line between painting and sculpture, she achieves an alluring, surprising and sensual effect with these exhibited works. Hanne G was originally trained as a graphic designer from the School of Architecture in Copenhagen, but has been working primarily with textile art for the last 10 years. Member of BKF (Danish Visual Artists) since 2006.

www.hanneg.dk


Rieko Hotta

Rieko Hotta

Rieko Hotta er født i Tokyo i 1977 og har boet og arbejdet i Berlin siden 2012. De seneste udstillinger omfatter UD AF INTET / OUT OF NOTHING og STOF TIL EFTERTANKE / THOUGHTS IN FABRICATION i Århus og CODE Art Fair i København. Hotta har en Bachelor i billedkunst fra Nihon University College of Art i 2001.

Born in 1977 in Tokyo, Rieko Hotta has lived and worked in Berlin since 2012. Recent exhibitions include UD AF INTET / OUT OF NOTHING and STOF TIL EFTERTANKE / THOUGHTS IN FABRICATION in Aarhus and CODE Art Fair in Copenhagen. Hotta earned a Bachelor of Fine Arts from Nihon University College of Art in 2001. 

r-hotta.com


Christian Saucedo

Christian Saucedo

Christian Saucedo er kunstner og arkitekt fra Mexico. Hans kunstneriske praksis undersøger kunstens rumligheder og det tætte forhold mellem kunst, arkitektur og digitale teknologier. Han er uddannet i Visual Art på The National School of Arts UNAM (Mexico), som arkitekt på The School of Architecture ved University of Sevilla (Spanien) i 2008, og The Durango Institute of Technology i 2004. 

Christian Saucedo is an artist and architect from Durango, Mexico. His artistic practice explores the concept of art-space and its close relationship with architecture and digital technology. He completed an M.Ph in Visual Art from the National School of Arts UNAM (Mexico) in conjunction with the School of Architecture at the University of Sevilla (Spain) in 2008, and earned a BA in Architecture from the Durango Institute of Technology in 2004. 

christian-saucedo.com


Mariko Wada

Mariko Wada

Født i 1972 i Osaka, Japan. I 1995 tog jeg BA i æstetik og kunstteori på Doshisha University i Kyoto, Japan. Siden 1998 har jeg boet i Danmark, hvor jeg i 2006 tog afgang fra afdelingen for keramik på Designskolen Kolding.

Mit keramiske virke handler om at grundforske forholdet mellem udtryk og sansning igennem formgivning, stoflighed og rumlighed, der skabes i forskellige keramiske sammenhænge. Det er min intension med mit studie, at undersøge muligheder for at udforske relationen mellem mennesker og objekter i en nutidig sammenhæng, ved hjælp af keramikkens intime forhold til materiale og formgivning .

Mariko Wada explores how the design, texture, and spaciousness of ceramics can reveal the relationship between people and objects in a contemporary context. Born in 1972 in Osaka, Japan, Wada earned a BA in aesthetics and art theory at Doshisha University in Kyoto, Japan before moving to Denmark in 1998. Wada graduated from the Kolding School department of ceramics in 2006.

marikowada.com

 
Statens Kunstfonden_LOGO_small.png