Salt

January 5-26, 2018
PLADS artspace

Wed - Fri: 13.00 - 18.00
Sat: 11.00 - 17.00

Nika Blasser, photo documentation of salt-growing process.

Rehtinking MATTERs første pop-up udstilling, med fokus på ét specifikt materiale: Salt.

‘Indenfor de sidste par år har vi observeret flere kunstnere, der har valgt at arbejde med salt som et tilbagevendende materiale i deres praksis. Rethinking MATTER | Salt udforsker denne tendens I en duo-udstilling med to kunstnere der eksperimenterer med de fysiske egenskaber i dette hverdagens materiale for at afslører dets æstetiske potentiale.

Nat Bloch Gregersen (DK) og Nika Blasser (US) er inviteret til at skabe nye, stedsspecifikke værker til udstillingen. I perioden fra d. 18. - 22. december vil det være muligt at opleve de to kunstnere arbejde på værkerne i galleriet (PLADS artspace). Den følgende uge vises en video installation af Nika Blasser, der ligesom udstillingen, vil have Salt som et materielt omdrejningspunkt. 

Aktiviteter og events i PLADS artspace:
- Installationsproces: 15. december – 4. januar
- Videoinstallation: 26.-30. december (af Nika Blasser)
Fernisering: 5. januar kl 16-18

Værkerne i udstillingen er til salg (alle indtægter ved salg går til kunstneren). Kontakt Rethinking MATTER for yderligere information.

Kurateret med Nana Bendix Hansen.

Nat Bloch Gregersen, Pause, Read, Pause (detail), 2017. Photo by David Stjernholm

Rethinking MATTER’s first pop-up exhibition focuses on one specific material: salt.

In recent years, a growing number of contemporary artists have taken up salt as their medium of choice. Rethinking MATTER | Salt explores this trend by bringing together two artists who experiment with the physical properties of this everyday material to reveal its aesthetic potential.

Nat Bloch Gregersen (DK) and Nika Blasser (US) have been invited to make new, site-specific works especially for the exhibition. Viewers will be able to see them producing these artworks in PLADS artspace from December 18-22. The following week, Nika Blasser will also show video works that foreground the materiality of salt in the gallery windows. 

Activities and events in PLADS artspace:
- Installation process: December 15 - January 5, 2017
- Video installation: December 26-30 (by Nika Blasser)

- Opening reception: January 5, 4-6 pm

The artworks featured in this exhibition are available for purchase (100% of proceeds go directly to the artists).

Curated with Nana Bendix Hansen.


Artists

Nika Blasser

Nika Blasser

I disse værker kolliderer kraften af tid, natur og teknologi og understreger spændingen mellem syntetiske og organiske former. I mit arbejde undersøger jeg de forhold, der gør opmærksom på naturens kræfter, der omgiver os og som ofte er usynlige. I den måde vi oplever værkerne på afsløres noget af os selv gennem måden vi opfatter og oversætter formidlingen af tid og rum i værkerne. Mit arbejde er drevet af en undren over det skjulte potentiale i hverdagens objekter og gennem min praksis forsøger jeg, at manifestere og dele denne undren.

Jeg forsøger at skabe et rum for udforskning og et miljø, hvor naturlige fænomener trækkes frem for at udfolde sig for øjnene af os. Mit arbejde er gennemsyret af en opmærksomhed mod materialedynamik og hvordan tilsyneladende almindelige objekter kan afsløre vores perceptuelle bevidsthed. Jeg er fascineret af mødet mellem en skabende hånd og naturens kræfter. I mine værker får fænomenerne frit råderum og jeg forsøger herigennem at skabe en meditativ tilstand, med plads til fordybelse og refleksion.

The forces of time, nature and technology collide in these works, emphasizing the tension between synthetic and  organic forms. My work investigates the conditions that draw attention to the forces of nature that surround us and often go unseen. As spectators, something of ourselves is revealed in how we witness and translate the articulation of time and space in the environments of these pieces. I frequently find myself awed by the movement and  possibilities of a material; through my practice I attempt to manifest and to share these marvelous occurrences.

I seek to generate a space of exploration and an environment in which natural phenomena are coaxed to unfold before our eyes. My work is permeated by an  attentiveness to material dynamism and how seemingly mundane components can be used to expose our  perceptual awareness. I am fascinated by the juncture of a mediating hand and the forces of nature. By setting the conditions for phenomenological happenings with my artwork, I look to create a meditative and immersive experience of reflection.

nikablasser.com


Nat Bloch Gregersen. Photo: Eliyah Mesayer.

Nat Bloch Gregersen. Photo: Eliyah Mesayer.

F. 1986, bor og arbejder i København, uddannet fra Det Jyske Kunstakademi, herunder et fem måneders research studie på Kyoto University of Art And Design in Japan 2013-2014, og senest fra Forfatterstudiet i Tromsø 2017. Øvrigt: co-founder af KH7 artspace 2016-2017, FKUN 2016-2017, modtager af Bikubenfondens Atelierlegat 2017-2018. 

Nat Bloch Gregersen arbejder i felterne inden for kunst og litteratur. I Gregersens billekunstneriske arbejde indgår ofte en undersøgelse af det taktile overfor det sfæriske og spændingsfeltet mellem disse. I løbet af det seneste år har Gregersen skabt en række værker med materialet groft vejsalt, hvor saltets skulpturelle kvaliteter sættes i spil i stedsspecifikke installationer. Gennem brug af farvepigmenter highligtes saltets taktile egenskaber i et subtilt farvespil, som spejles i transparente folier i vinduespartierne. Folierne filtrerer det naturlige lys og forankre hendes installationer i udstillingsrummet.

Born 1986, lives and works in Copenhagen. Nat Bloch Gregersen studied at the Jutland Academy of Fine Arts, which included a five-month research study at Kyoto University of Art and Design in Japan 2013-2014, and most recently from the Writer's Study in Tromsø 2017. She is a co-founder of KH7 artspace 2016-2017, FKUN 2016-2017, and recipient of the Bikuben Foundation Atelierlegat 2017-2018.

Gregersen works in the fields of art and literature. Her bilingual work often examines the inherent tension between the tactile and the aerial. During the past year, Gregersen has created a series of works featuring rough road salt, where the sculptural qualities of the salt are put into play in site-specific installations. The salt's tactile properties are highlighted with a subtle colour scheme, both via powdered pigments and transparent window foils that filter the natural light and anchor her installations in the showroom.

natblochgregersen.com


Salt funders' logos.jpg
Udstillingen er støtte af Initiativ Puljen, Aarhus Kommune.
Nika Blasser er i forbindelse med udstillingen blevet tildelt Career Opportunity Grants fra både the Oregon Arts
Commission og The Ford Family Foundation.
Tækker Group/Tækker Fonden stiller gennem Tækker AIR Aarhus lejlighed og atelier til rådighed for Nika Blasser
under hendes residency i Aarhus.
Procudan har sponsoreret salt til udstillingen. 

The exhibition is supported by Aarhus Municipality's Initiative Pool.
Nika Blasser has been awarded Career Opportunity Grants from both the Oregon Arts Commission and The Ford Family Foundation.
Tækker Group/Tækker Foundation has provided accommodations and studio space for Nika Blasser's residency through Tækker AIR Aarhus.
Procudan has donated salt for the exhibition.