misc

(NAT)

F. 1986, bor og arbejder i København, uddannet fra Det Jyske Kunstakademi, herunder et fem måneders research studie på Kyoto University of Art And Design in Japan 2013-2014, og senest fra Forfatterstudiet i Tromsø 2017. Øvrigt: co-founder af KH7 artspace 2016-2017, FKUN 2016-2017, modtager af Bikunbenfondens Atelierlegat 2017-2018. 

Nat Bloch Gregersen arbejder i felterne inden for kunst og litteratur. I Gregersens billekunstneriske arbejde indgår ofte en undersøgelse af det taktile overfor det sfæriske og spændingsfeltet mellem disse. I løbet af det seneste år har Gregersen skabt en række værker med materialet groft vejsalt, hvor saltets skulpturelle kvaliteter sættes i spil i stedsspecifikke installationer. Gennem brug af farvepigmenter highligtes saltets taktile egenskaber i et subtilt farvespil, som spejles i transparente folier i vinduespartierne. Folierne filtrerer det naturlige lys og forankre hendes installationer i udstillingsrummet.

Born 1986, lives and works in Copenhagen. Nat Bloch Gregersen studied at the Jutland Academy of Fine Arts, which included a five-month research study at Kyoto University of Art and Design in Japan 2013-2014, and most recently from the Writer's Study in Tromsø 2017. She is a co-founder of KH7 artspace 2016-2017, FKUN 2016-2017, and recipient of the Bikunben Foundation Atelierlegat 2017-2018.

Gregersen works in the fields of art and literature. Her bilingual work often examines the inherent tension between the tactile and the spherical. During the past year, Gregersen has created a series of works featuring rough road salt, where the sculptural qualities of the salt are put into play in site-specific installations. The salt's tactile properties are highlighted with a subtle colour scheme, both via coloured pigments and transparent window foils that filter the natural light and anchor her installations in the showroom.

(NIKA)
I disse værker kolliderer kraften af tid, natur og teknologi og understreger spændingen mellem syntetiske og organiske former. I mit arbejde undersøger jeg de forhold, der gør opmærksom på naturens kræfter, der omgiver os og som ofte er usynlige. I den måde vi oplever værkerne på afsløres noget af os selv gennem måden vi opfatter og oversætter formidlingen af tid og rum i værkerne. Mit arbejde er drevet af en undren over det skjulte potentiale i hverdagens objekter og gennem min praksis forsøger jeg, at manifestere og dele denne undren.

Jeg forsøger at skabe et rum for udforskning og et miljø, hvor naturlige fænomener trækkes frem for at udfolde sig for øjnene af os. Mit arbejde er gennemsyret af en opmærksomhed mod materialedynamik og hvordan tilsyneladende almindelige objekter kan afsløre vores perceptuelle bevidsthed. Jeg er fascineret af mødet mellem en skabende hånd og naturens kræfter. I mine værker får fænomenerne frit råderum og jeg forsøger herigennem at skabe en meditativ tilstand, med plads til fordybelse og refleksion.

The forces of time, nature and technology collide in these works, emphasizing the tension between synthetic and  organic forms. My work investigates the conditions that draw attention to the forces of nature that surround us and often go unseen. As spectators, something of ourselves is revealed in how we witness and translate the articulation of time and space in the environments of these pieces. I frequently find myself awed by the movement and  possibilities of a material; through my practice I attempt to manifest and to share these marvelous occurrences.

I seek to generate a space of exploration and an environment in which natural phenomena are coaxed to unfold before our eyes. My work is permeated by an  attentiveness to material dynamism and how seemingly mundane components can be used to expose our  perceptual awareness. I am fascinated by the juncture of a mediating hand and the forces of nature. By setting the conditions for phenomenological happenings with my artwork, I look to create a meditative and immersive experience of reflection.