Biotic Synthetic

May 19 - June 25, 2017
Godsbanen

Udstillingen Biotic Synthetic er den tredje i rækken under temaet Rethinking MATTER. Med denne udstilling undersøges hvad der sker når levende, organiske materialer møder syntetiske. Udstillingen samler en række værker der alle forholder sig til dikotomien mellem det organiske og det uorganiske, natur og kultur, materialer og materialisme.  

I udstillingen udforskes organisk materiale; hvad sker der når vi trækker organisk materiale ind i et udstillingsrum, hvordan udvikler det sig i forskellige processer og  hvordan reagerer det i mødet med syntestiske materialer. Ligeledes fokuseres på hvad der sker når syntestiske materialer mimer det organiske. Vores forestilling om hvad der er menneskeskabt vs. naturligt udfordres og de to kategorier udviskes i materialernes møde og sammensmeltning.

Fernisering: 19. maj 17.00-19.00
Performance af Louise Haugaard Jørgensen: 19. maj 18.30-18.50
Artist talk af Carolien Adriaansche: 4. maj 17.00

Kurateret med Nana Bendix Hansen.

 

Biotic Synthetic examines what happens when living matter meets synthetic matter, bringing together a series of works that speak to the dichotomies between the organic and the inorganic, nature and culture, materials and materialism.  

What happens when we pull organic materials into a built exhibition space? How do these materials respond to artificial processes? How do they change when confronted with man-made substances? 

The exhibition also considers materials that are synthetic in the truest sense, mimicking organic substances to challenge our perceptions of the natural and the unnatural. 

Opening reception: May 19, 5-7 pm
Performance by Louise Haugaard Jørgensen: May 19, 6:30-6:50 pm
Artist talk by Carolien Adriaansche: May 4, 5 pm

Curated with Nana Bendix Hansen.

 

Artists

Carolien Adriaansche:

Carolien Adriaansche:

Carolien Adriaansche er billedkunstner og arbejder med plastikaffald, som hun samler og sorterer efter størrelse og farver. Med det indsamlede plastik, laver hun ekstraordinære væsner, en ny biodiversitet. Plastikaffald er i dag en af grundene til jordens tab af biodiversitet. Derudover skaber hun plastiklandskaber og -byer i forskellige størrelser.
I sit virke som kunstner og underviser, udfordrer Carolien beskueren på humoristisk vis til at blive mere opmærksom på de negative aspekter af vores store ophobning af skrald. En nedskallering af vores produktion af skrald har en positiv effekt på både mennesker og dyr.

Carolien Adriaansche, visual artist, uses plastic waste to create her extraordinaire creatures, a new biodiversity. She grounds her practice in large-scale collection of plastic waste, which is one of the causes of the current loss of biodiversity on Earth. 
In addition she creates plastic landscapes and cities in various sizes.   
As an artist and teacher Carolien challenges the viewer in a humorous way to be aware of the negative effects of waste.
Decreasing of our consumption has positive effects on the Habitat of humans and animal.

carolienadriaansche.nl
Artist talk: May 4, 5 pm at Vogn 1


Louise Haugaard (photo: Julie Stavad)

Louise Haugaard (photo: Julie Stavad)

Jeg finder ting – forladte, dysfunktionelle, lovende – og bygger nye strukturer, som de kan vokse i: Interimistiske virkeligheder, modtagelige felter og fatale stævnemøder. Ting har en anden selvforståelse end os andre – de går i stykker, opløses og flyder ubekymret sammen i nye konstellationer endnu uden navn. Det er som om de ved, at overflader findes ikke, kun indholdets yderste sted.

Jeg arbejder stedsspecifikt og installatorisk med video, fotografi og skulptur samt lydlige, performative og social plastiske elementer. De filtrer sig sammen med den tekstlige del af min praksis og folder sig ud i værker, som er halvt performance halvt installation – eller i handlinger og møder som omsvøber udstillingens rum.

Min proces og de konkrete pauser, som kastes ud i form af værker, er alle forskellige måder at tale med verden om alt det, vi er og omgiver os med. Mit arbejde bevæger sig i faserne mellem ustabile materialiteter og kategorier: Hvor længe bliver en ting ved med at være den samme? Og hvorfor bliver vi urolige, når grænserne falder?

I find things – abandoned, dysfunctional, promising – and build new structures, for them to infiltrate: interim realities and fatal rendezvous. Things have a different perception of self than the rest of us –they burst, crumble and willingly merge with each other to create new things that have no names yet. It’s like they know – there is no such thing as a surface, only the outermost internals.

I make site-specific installations with video, photography and sculpture as well as sound and performance. My work is a web of textual elements and interactions that include the meetings between people and things in the spaces I use.

My process and the pauses that are left behind in the shape of concrete works (or ephemeral actions), are all different ways of talking to the world about the materiality that we are, and are surrounded by. My work moves in the phases between unstable materialities and categories: how long does one thing stay the same? And why do we worry when the borders fall?

louisehaugaardjrgensen.dk
Performance: May 19, 6:30 pm


Regitze Engelsborg Karlsen

Regitze Engelsborg Karlsen

Siden jeg i 2013 blev optaget på Det Jyske Kunstakademi har min praksis taget udgangspunkt i en række af formforsøg med forskellige materialer. Jeg arbejder primært med jord som materiale. Det er vigtigt for mig, at mine materialer er let tilgængelige, både i forhold til oplevelsen af værket og den fysiske tilgængelighed i materialet. Jord er et materiale alle kan forholde sig til rent fysisk. I forhold til min praksis er det vigtigt for mig, at det er nemt at få fat i materialer. Indsamling af materialer fra forskellige steder er derfor også en stor del af min praksis. Jeg er interesseret i at give materialer nye former, og bryde de forhold vi ellers oplever dem under.

Since 2013, when I was admitted to the Royal Academy of Fine Arts, my practice has been based on a variety of formal experiments with different materials. I work primarily with soil as a material. It is important to me that my materials are readily available, both in relation to the experience of the work and the physical accessibility of the material. Soil is a material all can relate to physically. The collection of materials from different places is also central to my practice. I am interested in giving materials new forms, and disrupting our experiential relationship with them.


Villiam Miklos (photo: Ole Bramsoen)

Villiam Miklos (photo: Ole Bramsoen)

Villiam Miklos Andersen. Født 1995 i Kalundborg, Danmark, bor og arbejder i Århus. Studerer i øjeblikket på Det Jyske Kunstakademi (2015-).

Jeg arbejder med større installationer af skulpturelle elementer med fokus på arkitektoniske sammenhænge. Som billedhugger forsøger jeg at afdække selve materialet. Jeg efterforsker også allerede eksisterende arkitektoniske steder. Gennem fotografering undersøger jeg transitområder i lufthavne, monumenter i Centralasien, ikke-steder mv.

Villiam Miklos Andersen. Born 1995 in Kalundborg, Denmark, lives and works in Aarhus. Currently studying at Jutland Art Academy (2015-).

I work with larger installations of sculptural elements with a focus on architectural contexts. As a sculptor I attempt to uncover the materials themself. I also research already existing architectural sites. Through photography I’ve been investigating transit areas in airports, monuments of Central Asia, non-places etc.

villiammiklosandersen.com


Julie Stavad

Julie Stavad

Mit kunstneriske arbejde er præget af en dialektisk tilgang til sprog, krop og objekt. Jeg er optaget af genstande og materialers iboende historier og forsøger på minimal og muligvis forsimplet vis at forskyde disse. Velkendte figurer bliver til abstrakte tegn, når fx en vase mister sin funktionelle evne til at holde på vand, eller når brugsobjekter og materialer fra vores hverdagskultur isoleres, opskaleres, undersøges og udstilles.

Jeg er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2015 og bor og arbejder i Aarhus.

My artistic work is characterized by a dialectical approach to language, body and object. I am concerned with objects and materials' inherent stories and trying to minimal and perhaps simplistic way to offset these. Well-known figures become abstract signs when for example a vase loses its functional capacity to retain water, or when using objects and materials from our everyday culture - isolated, scaled up, studied and exhibited.

I graduated from the Royal Academy of Art in 2015 and live and work in Aarhus.

juliestavad.dk


Laurits Nymand Svendsen

Laurits Nymand Svendsen

Malte Klagenberg.

Malte Klagenberg.

Margrét Agnes Iversen

Margrét Agnes Iversen

 

MOTOR er et kunstnerisk samarbejde, der lige nu består af Laurits Nymand Svendsen, Malte Klangenberg og Margrét Agnes Iversen. MOTOR debuterede i vinteren 2017 med udstillingen ”Nature go Home” i Co-Prosperity Sphere i Chicago, en institution der fungerer både som radiostation og et kulturcenter, der viser værker af kunstnere, performere og kulturarbejdere i alle afskygninger.
MOTOR stræber imod at skabe interdisciplinære samarbejder mellem kreative sjæle.
I den kommende udstilling på Valby Grøntorv i maj 2017, har MOTOR inviteret ti musikere til at deltage med ét musikstykke hver, der sammen vil udgøre en samlet installation.

MOTOR består ikke af en fast konstellation, men vil forhåbentligt vokse sig ind i en større kollektiov gruppe, med medlemmer der samarbejder på kryds og tværs i forskellige konstellationer. 

MOTOR is an artistic collaboration at the moment between Laurits Nymand Svendsen, Malte Klagenberg and Margrét Agnes Iversen. MOTOR debuted in the winter of 2017 with the exhibition "Nature go Home" at Co-Prosperity Sphere in Chicago, which functions as a radio station and a "cultural center, used to showcase work by artists, performers and cultural workers of all stripes".
MOTOR hopes to achieve such form of fluid collaboration and more interdisciplinary in general between the creative souls.
In they're upcoming group exhibition in Valby Grøntorvet in may 2017, MOTOR has invited 10 musicians to contribute with one music piece each that will be a part of an installation.

MOTOR is not a fixed constellation. The hope is that the group will grow into a larger collective, with members collaborating in diverse and different constellations.

lauritsnymandsvendsen.dk
malteklagenberg.com

funders' logos.jpg